Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նոր գրքեր / Գլխավոր
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՅՈՒ.ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ Ռ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Աշխատությունն առաջին ամբողջական փորձն է լուսաբանելու հանրային կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը, հակիրճ շարադրելու աշխարհում հանրային կառավարման տեսության զարգացման ընթացքը, դիտարկելու արևմտյան երկրներում դրա կայացման պատմությունը և գաղափարաբանական միտումները: Պարզաբանվում են հայ հանրային կառավարչական մտքի և պետական կառավարման կայացման առանձնահատկությունները` V դարից մինչև XX դարի վերջը: Արևմտյան պետությունների կառավարչական փորձի և տեսական մտքի էվոլյուցիայի հետ հայ հասարակական-քաղաքական և կառավարչական մտքի համադրական վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում հարստացնելու ոչ միայն հայագիտության բնագավառը, այլև ընդլայնելու հանրային կառավարման ընդհանուր գիտությունը, պատշաճորեն ներկայացնելու հանրային կառավարման փորձի հայոց ազգամշակութային առանձնահատկություններն ու տեսական մտքի նվաճումները:

Նախատեսված է հանրային կառավարման տեսության և պատմության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.