Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
23.01.2023
Հայտարարություն

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի կողմից հայագիտական հրատարակությունների իրականացման և միջոցառումների անցկացման համար դրամաշնորհների տրամադրման վերաբերյալ

 

 Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամը աջակցում է հայագիտական կարևորագույն ծրագրերի իրականացմանը, հայագիտական գիտաժողովների և ամառային դպրոցների կազմակերպմանը, հայագիտական հիմնարար և արդիական հետազոտությունների հրատարակությանը, թարգմանություններին և հանրահռչակմանը։

 2023թ. Հիմնադրամը նախատեսում է հայագիտական հիմնարար և արդիական աշխա­տու­թյուն­ների հրատարակությունների և թարգմանությունների ֆինանսավորում հետևյալ ուղղություններով՝

  1. հայագիտության առանձին գիտաճյուղերում կատարված հիմնարար ուսումնասիրություններ,
  2. Արցախի պատմության, մշակույթի արդի փուլի իրադարձությունների ուսումնասիրու­թյուններ,
  3. հայոց պատմության կեղծարարության և հայ մշակույթի յուրացման փորձերի բացահայտմանը և դրանց սնանկության հիմնավորմանը միտված ուսումնասիրություններ,
  4. հայկական ինքնության ուսումնասիրություններ։

 

 Նախատեսվում է նաև հայագիտական բնույթի միջոցառումների կազմակերպման ֆինանսավորում հետևյալ ուղղություններով՝

  1. հայագիտական կադրերի պատրաստմանն ուղղված ամառային դպրոցների կազմակերպում,
  2. գիտաժողովների և կլոր սեղանների անցկացում։

 

 ՀՀ գիտական կազմակերպություններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում զբաղված ու գիտական աստիճան ունեցող գիտական աշխատողները, վերոհիշյալ ուղղություններով հետազոտությունների հրատարակության և ծրագրերի իրականացման համար Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամից աջակցություն ակնկա­լելու դեպքում, պետք է մինչև ս.թ. մարտի 1-ը hիմնադրամի էլ. հասցեին (info@haygithimnadram.am) ուղարկեն համապատասխան հայտեր՝ հաստատված գիտական կազմակերպության կամ բարձ­րա­գույն ուսումնական հաստատության գիտական խորհրդի կողմից։

 

 Հետազոտության հրատարակության համար դրամաշնորհի հայտում պետք է ներկայացնել հետազոտության արդիականությունը, գիտական նորույթը, համառոտ բովանդակությունը, արդյունքները, դրանց կիրառելիությունը (եթե նման հնարավորություն կա), հրատարակության հնարավորինս ճշգրիտ ժամկետը։ Պետք է ներկայացվեն նաև ակնկալվող ֆինանսավորման չափը և հրատարակության հիմնական չափանիշները (կազմը, նկարների առկայությունը, թղթի որակը և այլն), ինչպես նաև երկու մասնագիտական կարծիք։

 

 Հայագիտական բնույթի միջոցառումների իրականացման համար դրամաշնորհի հայտում պետք է ներկայացնել ծրագրի հրատապությունը, նպատակը, մասնավոր խնդիրները, համառոտ բովանդա­կու­թյունը, արդյունքի ակնկալվող ձևը, իրականացման ժամկետը, ինչպես նաև նախատեսվող ֆինանսական ծախսերի ուղղություններն ու չափերը։

 

             Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել` հեռ. +(374 93)720055

 

                                                                   Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող

                                                                                                                   համահայկական հիմնադրամ

 


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.