Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Գիտաժողով ներ
15.10.2015
Հայոց ցեղասպանություն-100. ճանաչումից՝ հատուցում

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 9:00-10:00

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 10:00-10:45

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

(ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ)

 

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ - ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀ ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ՈՒՂԵՐՁ - ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ՈՒՂԵՐՁ - ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ՈՒՂԵՐՁ -Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ – ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐ ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ – ԱՄՆ հայագետների ընկերակցությԱն ՆԱԽԱԳԱՀ ԳԵՎՈՐԳ  ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ

 

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 10:45-13:00

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ  ՆԻՍՏ

 

Նախագահող` ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ

 (ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ)

 

Աշոտ Մելքոնյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության մի­ջազ­­գային ճանաչման գործընթացը և հատուցման հիմնա­խնդիրը

Руслан  Шульга (Россия) - Проблемы устранения последствий Геноцида армян: от признания к требованиям компенсации

 

Սուրճի ընդմիջում-11:30-12:00

 

Ռուբեն Սաֆրաստյան (Հայաստան) - Դիվանագիտությունն ընդդեմ ցեղասպանության. Անտանտի երեք երկրների 1915 թ. մայիսյան հայտարարագիրը (ակունքները և հետևանքները)

Էդիկ Մինասյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության միջազ­գային ճանաչման նոր փուլի առանձնահատկու­թյունները. դա­­տա­պարտում և հատուցում

Michael Hesemann (Germany) - The Vatican and the Armenian Geno­cide of 1915/16

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ-13:00-14:00 (Ճաշ հյուրերի համար,
ՀՀ ԳԱԱ ճաշարան)

 

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 14:00-17:30

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ.ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նախագահողներ` Ռ. Սաֆրաստյան, Ս. Մանուկյան

(ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ)

 

 1. Степан Степанянц (Россия) - Помощь России армянам и другим народам, подвергшимся геноциду со стороны Турции в годы Первой мировой войны
 2. Виктор Акопян (Россия) - К истории земельного устройства западноармянских беженцев на юге Росии в 1920-30-е гг.
 3. Владимир Захаров (Россия) - Малоизвестные документы бол­гарской миссии 1915 года о Геноциде армян в Османской империи.
 4. Антонина Долганова (Россия) - Помощь армянам-беженцам национальными комитетами и обществами Петрограда в пе­риод Первой мировой войны. Обзор документов Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб)
 5. Theofanis Malkidis (Greece) - Τhe   Armenian  Genocide,  the Genocide and the international community  
 6. Աշոտ Հայրունի (Հայաստան) - Կարեն Յեպեն և ցեղասպա­նության ընթացքում առևանգված հայ կանանց ու երեխաների ազատագրումը
 7. Anahit Khosroeva (Armenia) - The Genocide of the Armenians and Assyrians in the Ottoman Empire  (Comparative Review)
 8. Jasmine Dum-Tragut (Austria) – «... ձեր որդու համար նստէ՛ք, լացեցէ՛ք»: Records of Armenian Prisoners of War, 1915, in the Phonogram Archives of The Austrian Academy of Sciences

 

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 14:00-17:30

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑ. ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նախագահողներ` Ա. Մելքոնյան, Ա. Հայրունի

(ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ)

 

 1. Տիգրան Խաչատրյան (Հայաստան) - Հայկական հարցը գեր­մանա-թուրքական արտաքին քաղաքականության համա­տեքս­­տում 1896 թ.
 2. Ваагн Крбекян (Армения) - Армянский вопрос в 1878 году
 3. Լյովա Մուսայելյան (Ռուսաստան) - Հայկական հարցի «լուծման» աշխարհաքաղաքական գործոնի մասին
 4. Ժիրայր Քոչարեան (Գերմանիա) - Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարարութեան դիրքորոշումը հայոց և միւս քրիս­տոնեայ ազգերի ցեղասպանութեան նկատմամբ՝ անցեալն ու ներկան
 5. Քրիստինե Մելքոնյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը 1960-ական թվականներին
 6. Ռոբերտ Թաթոյան (Հայաստան) - «Թվերի ոճիրը». Հայոց ցե­ղասպանության զոհերի թիվը նվազեցնելու որոշ նոր միտում­ների մասին
 7. Մարի Ռոզ Աբուսեֆյան (ԱՄՆ) – Գերմանիո պատասխա­նատվութիւնը Հայոց ցեղասպանութեան մեջ
 8. Игорь Крючков, Наталья Крючкова (Россия) - Германский оккупационный режим на Ставрополье и проблема остар­байтеров в 1942-1943 гг.
 9. Անուշ Հովհաննիսյան (Հայաստան)-Հայկական հարցի շուրջ քննարկումները օսմանյան վերջին խորհրդարանում (1918թ.)

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 14:00-17:30

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

 

Նախագահողներ` Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան

(ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ)

 

 1. Աննա Արևշատյան (Հայաստան) - Մեծ Եղեռնի թեման հայ արդի կոմպոզիտորների երկերում
 2. Իվեթ Թաջարյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանությունը  և Մարքո Գրիգորյանի ստեղծագործությունը
 3. Լիլիթ Երնջակյան (Հայաստան) - Եղեռնի երաժշտական վերապրումները Ալան Հովհաննեսի երկերում
 4. Լիլիթ Արտեմյան (Հայաստան) - Վարդան Մախոխյան. “La plainte de l’Arménie”
 5. Լիլիթ Պիպոյան (Հայաստան) - «Սուրեն Պիպոյանի «Գաղթ» գեղանկարչական աշխատանքը»
 6. Սաթենիկ Վարդանյան (Հայաստան) - Եղիշե Թադևոսյանի կարմիր «Խաչելությունը»
 7. Արսեն Համբարձումով (Հայաստան) - Тема геноцида в фильме Г. Маляна “Наапет”
 8. Գայանե Ամիրաղյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության թեմայով ժողովրդական երգերի որոշ ժանրային և ոճական առանձնահատկությունները
 9. Իրինա Գարասեֆերյան (Հայաստան) - Հայոց Եղեռնի արձա­գանքը Լևոն Թութունջյանի արվեստում
 10.  Նաիրա Գրիգորյան (Հայաստան) - Հայոց Մեծ Եղեռնը Վարդան Աճեմյանի հնչյուններում

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 14:00-17:30

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նախագահողներ` Վ. Սվազլյան, Հ. Մարության

(ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի

նիստերի դահլիճ)

 

 1. Наталья Аблажей (Россия) - Тема османской и советской депортаций и возвращения на родину в  коллективной памяти армян-репатриантов
 2. Հրանուշ Խառատյան (Հայաստան) - Արևմտյան Հայաստանի հիշողությունը՝ որպես հայկական քաղաքական այլախոհու­թյան մեկնաբանություն ԽՍՀՄ քաղաքական բռնաճնշումնե­րում
 3. Դորա  Սաքայան (Կանադա) - Կլարա Զիգրիստ-Հիլթիի օրա­գրու­­թյունները    Հայոց ցեղասպանության մասին
 4. Գ­ևորգ Պո­ղոս­յան (Հայաստան) - Հայ և թուրք հասարա­կությունների փոխընկալման առանձնահատկությունները
 5. Մանուշակ Մարկոսյան  (Գերմանիա) - Արմին Թ. Վեգների «Հայ ժողովրդի արտաքսումը անապատներ» զեկույցի (Բեռլին, «Ուրանիա»  1919 թ.) պատմաքաղաքական նշանակությունն ու արդիականությունը
 6. Հայկ Սահակյան (Հայաստան) - Հայոց  ցեղասպանության  կոլեկտիվ հիշողության ուսումնասիրության սոցիոլոգիա­կան  մեթոդի  և  չափման  հիմնահարցերի  շուրջ
 7. Վերժինե Սվազլյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության ականատես վերապրողների վկայություններն ինքնապաշտ­պանական հերոսամարտերի մասին
 8. Գայանե Շագոյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանությունը որպես տրավմատիկ հիշողության մետանարատիվ
 9. Հարություն Մարության (Հայաստան) - Թուրքերի կողմից հայերի փրկության խնդիրը ցեղասպանության տարիներին Հոլոքոստի ուսումնասիրության լույսի ներքո

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 14:00-17:30

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 

Նախագահողներ` Վ. Դևրիկյան, Ա. Ավագյան

(ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի Բ ընթերցասրահ)

 

 1. Ավետիք Իսահակյան (Հայաստան) -Հայ-գերմանական ըն­կերությունը և Ավետիք Իսահակյանի գործունեությունը.
 2. Նարինե Հովհաննիսյան (Հայաստան) - Ցեղասպանությունը և ազգային գոյաբանության խնդիրը Ատոմ Յարճանյանի պոե­զիայում
 3. Մարգարիտա Խաչատրյան (Հայաստան) - Արամ Հայկազ. Շապին Գարահիսար ու իր հերոսամարտը
 4. Ինգա Ավագյան (Հայաստան) - Աղասի Ալեքսանի Մակար­յանի հուշապատումը՝ «Հիշողություն մեր ընտանիքի պատ­մության մի քանի պահերից»
 5. Միհրան Մինասեան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանութեան թեման արաբական գրականութեան մէջ
 6. Անահիտ Ջիջյան, Ներսես Քոչարյան (Հայաստան) – Ցեղա­սպանության սոցիալ-հոգեբանական հետևանքների բացա­հայ­­տում caze-study մեթոդի կիրառությամբ (ընտանիքի պատ­մու­­թյուն)
 7. Լիլիթ Գրիգորյան (Հայաստան) - Հայոց Ցեղասպանության արտացոլումը ֆրանսահայ գրողների երկերում
 8. Քնարիկ Տեր-Դավթյան-Արևշատյան (Հայաստան) – Կարա­պետ Գաբիկյանի «Եղեռնապատումը»՝ ցեղասպանության պատ­­­­մության կարևորագույն սկզբնաղբյուր
 9. Անահիտ Չթյան (Հայաստան) - Ցեղասպանության և պատմա­կան թեմաները` Արամայիս Աղամալյանի ստեղծագործու­թյունում

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 17:30-18:00

(ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀՅՈՒՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ,
ՀՀ ԳԱԱ ՃԱՇԱՐԱՆ)

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15, ԺԱՄԸ 18:30

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ.

ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ, ՀԱՄԵՐԳ

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 10:00-13:00

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Նախագահողներ` Գ. Պողոսյան, Գ. Ղազինյան,
Վլ . Հարությունյան

(ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ)

 

 1. Հայկուհի Մուրադյան (Հայաստան) - Մշակույթ տերմինի «չեզոքացումը» ցեղասպանությանը նվիրված միջազգային իրավական փաստաթղթերում
 2. Garabet Moumdjian (USA) - In Search of the “Smoking Gun” in the Case of a Legal Proof for the Armenian Genocide: “Emval-i Metruk”: Ottoman and Turkish Republican Laws Pertaining to Armenian Confiscated (movable and immovable) Properties, 1915-1928
 3. Գառնիկ Սաֆարյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության իրավաբանական պատասխանատվության հիմնահարցը
 4. David Davidian (Armenia) - Armenian Genocide Losses; An Estimate of the Damages a Hundred Years Later
 5. Արմեն Մարուքյան (Հայաստան) - Հայոց Ցեղասպանության հիմնահարցի արծարծման հնարավորությունները Թուրքիա-համաշխարհային ուժային կենտրոններ հակասությունների համատեքստում
 6. Ирина Гаюк (Украина) - Осмысление Геноцида армян в кон­тексте глобальных тенденций развития современной цивили­зации
 7. Սուրեն Զոլյան (Հայաստան) - ԱՄՆ նախագահները Հայոց Ցեղասպանության մասին խուսանավող դիսկուրսի իմաստա-գործաբանական վերլուծություն
 8. Հիլտա Չոպոյեան  (Ֆրանսիա) - Եւրոպական Քաղաքա­կանութիւնը և Հայոց Ցեղասպանութեան Դատի Հետապնդման Հոլովոյթը Ճանաչումէն Դէպի Հատուցման Պահանջատի­րութիւն
 9. Լևոն Շիրինյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության Դարդանելի Քարտ Բլանշը
 10.  Էմիլ Օրդուխանյան (Հայաստան) - Օսմանական հակա­մշակույթը և հայերի ցեղասպանությունը

11.  Հայկ Սուքիասյան (Հայաստան) - «Միջին Եվրոպայի» հայե­ցակարգը և Թուրքիայի հայկական քաղաքականությունը

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 10:00-13:00

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍՊԻՏԱԿ ԵՂԵՌՆ»

 

Նախագահողներ` Մ. Հովհաննիսյան, Պ. Ավետիսյան,
Ա
. Ղազարյան

( ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի Բ ընթերցասրահ)

 

 1. 1.    Դավիթ Քերթմենջյան (Հայաստան) - Մշո տարածքի հայկա­կան լքված  հուշարձաններն ու նրանց պահպանության հիմ­նա­­­խնդիրները
 2. 2.    Անահիտ  Աստոյան (Հայաստան) - Հայկական  եկեղեցական  գույքերի եւ մշակութային արժեքների բռնազավթումը Մեծ Եղեռնի տարիներին
 3. 3.    Armen Karamanian (Australia) - “We need to protect our identity and language, otherwise the Turks have won” – The adolescent’s willingness to preserve their heritage language and ethnic identity
 4. 4.    Ռիմա Միրումյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանությունը և հայկական մշակույթի «Հայրենիքի» բնաջնջումը
 5. 5.    Մարիաննա Հարությունյան (Հայաստան) - Մշակութային ցեղասպանությունից հետո ավերված հուշարձանների վեր­ստեղծման գործընթացի քննությունը Ջուղայի նոր խաչքա­րերի օրինակով
 6. 6.    Անուշ Տեր-Մինասյան (Հայաստան) - Մշակութային ցեղա­սպանության լուռ վկան
 7. 7.    Армен Казарян (Россия) - Армянская руина в культурном ландшафте Турции. Судьба и будущее Мренского собора
 8. 8.    Լիլիթ Հովհաննիսյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման ներկա փուլի պատմաիրավական առանձնահատկությունները

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 10:00-13:00

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 

Նախագահողներ` Ա. Իսահակյան, Ս.Մուրադյան

(ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ)

 

 1. Հասմիկ Մարգարյան (Հայաստան) - «Հայոց մեծ եղեռնը» թեմայի դասավանդումը Րիվինի հակադարձ մեթոդով հան­րա­­կրթական ավագ դպրոցում
 2. Անի Ավետիսյան (Հայաստան) - Պատմական Կարս քաղաքը Օրհան Փամուքի  «Ձյուն» վեպում
 3. Արման Մալոյան (Հայաստան) - Հայոց Մեծ Եղեռնի ար­տացոլումը գրականության մեջ (հայերեն ստեղծագործու­թյունների մատենագիտություն)
 4. Shushan Khachatryan (Armenia) - The Theodicy of  Եղեռն (the Armenian Genocide) in the Literary Works of the Armenian Writers
 5. Збигнев Шмурло (Польша) - Отражение Геноцида в творчестве польской писательницы Зофьи Налковской
 6. Ռուբինա Մինասեան Փիրումեան (ԱՄՆ) - Հայոց Ցեղասպա­նութիւնը գրականութեան մէջ. երկրորդ սերնդի արձագանք­ներ

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 10:00-13:00

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

 

Նախագահողներ` Լ. Չուքասզյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան

(ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի նիստերի դահլիճ)

 

 1. Աննա Ասատրյան (Հայաստան) - Եղեռնից փրկված երա­ժիշտը. Համբարձում Պերպերյան (նվիրվում է ծննդյան 110-ամյակին)
 2. Մարգարիտա Քամալյան (Հայաստան) - Հայոց Ցեղասպա­նությունը ֆրանսահայ նկարիչների աչքերով
 3. Назеник Саргсян (Армения) - Балет Анны Джанбазян «Комитас. Журавль бездомный»
 4. Մանե Մկրտչյան (Հայաստան) - Վենետիկի 56-րդ բիենալեի Հայաստանի ազգային տաղավարը
 5. Сара Налбандян (Армения) - Документация армянского геноцида в трибунальной драме Перча Зейтунцяна «Встать, суд идет!»
 6. Տաթևիկ Շախկուլյան (Հայաստան) - «Թուրքական» երաժըշ­տության մի առեղծված
 7. Հասմիկ Հարությունյան (Հայաստան) - Հայրենազրկումը և ազգային ինքնության դրսևորումները հայ ժողովրդական երա­­­ժշտական ստեղծագործության մեջ (Շիրակում գրառված երգային նմուշների օրինակով)
 8. Անահիտ Բեքարյան (Հայաստան) - Հայ որբերը Կանադայում. Խեղված մանկություն
 9. Վիգեն Ղազարյան (Հայաստան) - Կարոտախտ և Արշիլ Գոր­կու արվեստը
 10.  Կարինե  Ջաղացպանյան (Հայաստան) - Մեծ Եղեռնին նվիր­ված հայ դաշնամուրային երաժշտությունը

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 10:00-13:00

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ.ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նախագահողներ` Է. Մինասյան, Հ. Դեմոյան

(ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ)

 

 1. Գևորգ  Բարդակչյան (ԱՄՆ) - «Այսօր ո՞վ է խոսում հայերի բնաջնջման մասին». Հիտլերի հռետորական հարցի պատ­մական կոնտեքստը
 2. Էդուարդ Մելքոնյան (Հայաստան) - Հայերի երկու տարբեր ցեղասպանություններ. նպատակ, իրականացում, հետևանք­ներ
 3. Գևորգ Ստեփանյան (Հայաստան) Հայերի կոտորածները Բաքվի նահանգում և թուրք-ադրբեջանական իշխանություն­ների պատասխանատվությունը (1918 թ. սեպտեմբեր – 1920                            թ. ապրիլ)
 4. Քնարիկ Ավագյան (Հայաստան) - Ամերիկահայերի մասնակ­ցությունն ու նպաստը  կովկասյան և կիլիկյան կամավորա­կան շարժումներին
 5. Բալինտ Կովաչ (Հունգարիա) - Հունգարահայերը երկու հա­մաշխարհային պատերազմների միջև ընկած ժամանակա­հատվածում. կապեր և կառուցվածքներ
 6. Արմենուհի Ղամբարյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպա­նության վկայությունները ամերիկյան մամուլում 1914-
  1923 թթ.
 7. Հասմիկ Գրիգորյան (Հայաստան) - Հոգևոր գաղափարա­խոսության գործոնը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ
 8. Քրիստինե  Նաջարյան (Հայաստան) - Հայոց ցեղասպա­նու­թյան թեմայի իրազեկումը: Հիմնախնդիրներ և մարտա­հրա­վերներ
 9. Rolf  Hosfeld (Germany) - Germany and the Armenian Genocide
 10.  Վերա Սահակյան  (Հայաստան) - Հատուկ կազմակերպու­թյան (Թեշքիլաթ-ը Մախսուսա) ձևավորման նախադրյալները

 

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 13:00-14:00

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ (ՃԱՇ ՀՅՈՒՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՀՀ ԳԱԱ ՃԱՇԱՐԱՆ)

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 14:00-15:00

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ ԵՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱԿՈՒՄ

ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 15:30-17:30

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16, ԺԱՄԸ 18:00

ԲԱՆԿԵՏ


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.