Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Գործընկերներ
Int photo
Int photo
Int photo
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
http://www.academhistory.am/

Հայոց պատմության ուսումնասիրումը հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, իրավագիտություն, հոգեբանություն

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ
http://www.economics.sci.am/

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնհարցերը

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ագգագրության ինստիտուտ

Հնագիտություն, ազգագրություն, բանահյուսություն, էթնոսոցիոլոգիա, մարդաբանություն, վիմագրություն

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
http://orient.sci.am/

Մերձավոր և Միջին Արևելքի պատմություն, ժամանակակից խնդիրներ և բանասիրություն

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
http://language.sci.am/

Հայերենագիտություն (հայոց լեզվի պատմություն, հայոց լեզվի կառուցվածքի և գործառության ուսումնասիրություն, բառարանագիտություն, բարբառագիտություն)

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ
http://litinst.sci.am/

Հայ գրականության պատմություն և գրականության տեսություն

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
http://arts.sci.am/

Հայ արվեստի պատմություն և տեսություն

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
http://www.genocide-museum.am/

Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության հիմնահարցերի ուսումնասիրություն

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն

Հնագիտություն, ազգագրություն, բանագիտություն


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.