Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Հանդեսներ

                                                                                                                                ISSN1829-4073(Տպ.) 

                                                                                                                              ISSN 2953-8173(Էլ.)

 

«ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

 

Գլխավոր խմբագիր` Ա. Ա. Խառատյան
                                     Պատասխանատու քարտուղար` Վ. Ա. Խաչատուրյան                                                                                                                             

                                                                                                      

ՀՀ-ԻՑ             
1. Աղասյան Արարատ

 

2. Բոբոխյան Արսեն    
3. Գասպարյան Սեդա   
4. Թորոսյան Վահե
5. Հովակիմյան Վաչե  
6. Հովհաննիսյան Սուսաննա
7. Մուրադյան Հակոբ
8. Պողոսյան Գևորգ  
9. Սիմոնյան Նեկտար
10.Սուվարյան Յուրի  
Արտերկրից
1. Բարդակչյան Գևորգ
2. Խաչատրյան Սաթենիկ
3. Խոսրոևա Անահիտ
4. Մատթեոսյան Վարդան
5. Տոնապետյան ԱնահիտԷջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013 N1 (1)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013, N 2-3 (2-3)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության», 2014, N 1
Հայագիտական միջազգային հանդես <<Բանբեր Հայագիտության>> 2014, 2-3 (5-6)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N1
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N2
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N3
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N1 (10)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N2 (11)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N3 (12)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N1 (13)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N2 (14)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N3 (15)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N1 (16)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N2 (17)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N3 (18)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N1 (19)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N2 (20)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N3 (21)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2020 N1 (22)
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end

© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.