Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Հանդեսներ

«ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գլխավոր խմբագիր` Ա. Ա. Խառատյան
Գլխավոր խմբագրի տեղակալ, պատասխանատու քարտուղար` Վ. Ա. Խաչատուրյան

ՀՀ-ԻՑ
1. Աղասյան Արարատ

 13.Սուվարյան Յուրի 

2. Ավետիսյան Պավել    
3. Գասպարյան Սեդա   
4. Գևորգյան Համլետ
5. Դևրիկյան Վարդան  
6. Իսահակյան Ավետիք
7. Կատվալյան Վիկտոր
8. Հարությունյան Վլադիմիր  
9. Հովակիմյան Վաչե
10. Մելքոնյան Աշոտ
11. Պողոսյան Գևորգ
12. Սաֆրաստյան Ռուբեն  
Արտերկրից
1. Բարդակչյան Գևորգ
2. Դեդեյան Ժիրայր
3. Դում-Թրագուտ Յասմին
4. Զեքիյան Լևոն Պողոս
5. Հովհաննիսյան Ռիչարդ
6. Մահե Ժան-Պիեռ
7. Տոնապետյան Անահիտ
8. Մութաֆյան Կլոդ-Արմեն
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013 N1 (1)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013, N 2-3 (2-3)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության», 2014, N 1
Հայագիտական միջազգային հանդես <<Բանբեր Հայագիտության>> 2014, 2-3 (5-6)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N1
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N2
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N3
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N1 (10)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N2 (11)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N3 (12)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N1 (13)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N2 (14)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N3 (15)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N1 (16)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N2 (17)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N3 (18)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N1 (19)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N2 (20)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N3 (21)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2020 N1 (22)
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end

© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.