Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Հանդեսներ

«ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գլխավոր խմբագիր` Ա. Ա. Խառատյան
Գլխավոր խմբագրի տեղակալ , պատասխանատու քարտուղար` Վ. Ա. Խաչատուրյան

ՀՀ-ԻՑ
1. Աղասյան Արարատ 13. Հարությունյան Վլադիմիր
2. Ավագյան Արծրուն 14. Հովհաննիսյան Լավրենտի
3. Ավետիսյան Պավել 15. Հովհաննիսյան Հենրիկ
4. Բարխուդարյան Վլադիմիր 16. Հովսեփյան Լիանա
5. Գևորգյան Համլետ 17. Մելքոնյան Աշոտ
6. Դանիելյան Էդուարդ 18. Մինասյան Էդուարդ
7. Դեմոյան Հայկ 19. Խառատյան Ալբերտ
8. Թամրազյան Հրաչ 20. Պողոսյան Գևորգ
9. Իսահակյան Ավետիք 21. Սաֆրաստյան Ռուբեն
10. Խառատյան Ալբերտ 22. Սիմոնյան Արամ
11. Կատվալյան Վիկտոր 23. Սուվարյան Յուրի
12. Հայրապետյան Սերգո  
Արտերկրից
1. Բարդակչյան Գևորգ
2. Դեդեյան Ժիրայր
3. Դում-Թրագուտ Յասմին
4. Զեքիյան Լևոն
5. Հովհաննիսյան Ռիչարդ
6. Մահե Յան-Պիեռ
7. Տոնապետյան Անահիտ
8. Մութաֆյան Կլոդ-Արմեն
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013 N1 (1)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013, N 2-3 (2-3)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության», 2014, N 1
Հայագիտական միջազգային հանդես <<Բանբեր Հայագիտության>> 2014, 2-3 (5-6)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N1
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N2
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N3
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N1 (10)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N2 (11)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N3 (12)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N1 (13)
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end

© 2014-2017 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.