Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Հանդեսներ

«ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գլխավոր խմբագիր` Ա. Ա. Խառատյան
Գլխավոր խմբագրի տեղակալ, պատասխանատու քարտուղար` Վ. Ա. Խաչատուրյան

ՀՀ-ԻՑ
1. Աղասյան Արարատ

  13. Դևրիկյան Վ.

2. Ավետիսյան Պավել   14. Կատվալյան Վ. 
3. Գասպարյան Սեդա   15. Հովակիմյան Վ.
4. Գևորգյան Համլետ
5. Իսահակյան Ավետիք  
6. Հարությունյան Վլադիմիր
7. Հովհաննիսյան Լավրենտի
8. Մելքոնյան Աշոտ  
9. Պողոսյան Գևորգ
10. Խառատյան Ալբերտ
11. Սաֆրաստյան Ռուբեն
12. Սուվարյան Յուրի  
Արտերկրից
1. Բարդակչյան Գևորգ
2. Դեդեյան Ժիրայր
3. Դում-Թրագուտ Յասմին
4. Զեքիյան Լևոն
5. Հովհաննիսյան Ռիչարդ
6. Մահե Յան-Պիեռ
7. Տոնապետյան Անահիտ
8. Մութաֆյան Կլոդ-Արմեն
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013 N1 (1)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2013, N 2-3 (2-3)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության», 2014, N 1
Հայագիտական միջազգային հանդես <<Բանբեր Հայագիտության>> 2014, 2-3 (5-6)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N1
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N2
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր հայագիտության» 2015, N3
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N1 (10)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N2 (11)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2016 N3 (12)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N1 (13)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N2 (14)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2017 N3 (15)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N1 (16)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N2 (17)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2018 N3 (18)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N1 (19)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N2 (20)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2019 N3 (21)
Հայագիտական միջազգային հանդես «Բանբեր Հայագիտության» 2020 N1 (22)
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end

© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.