Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Գիտաժողով ներ
27.11.2023
ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ. ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ Միջազգային գիտաժողով 2023թ. նոյեմբերի 30-ին

ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES NAS RA

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ALL ARMENIAN FOUNDATION FINANCING ARMENOLOGICAL STUDIES

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

INTERNATIONAL CONFERENCE

 

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ. ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ

 

THE ARMENIAN COMMUNITIES OF THE ARAB COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST: CURRENT TRENDS AND TRANSFORMATIONS

 

Նոյեմբերի 30-ին, ժամը 10:30-ից -18:00

November 30, at 10h30 am -18h00 pm

 

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի կլոր դահլիճ

Conference Round hall of NAS RA

 

Հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան 24

Աշխատանքային լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, արաբերեն

Զեկուցումները՝ մինչև 15 րոպե

 

Address: Marshal Baghramyan Ave., 24,

Working languages: Armenian, Arabic, English

Papers: up to 15 minutes

Միջազգային գիտաժողովը կազմակերպվում է Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ:

The organization of the international conference is supported by All Armenian Foundation

Financing Armenological Studies. 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ

PROGRAM

 

ԲԱՑՄԱՆ ՆԻՍՏ 10:30-ից 11:00

Նիստի նախագահող Լիլիթ Հարությունյան

 

OPENING SESSION AT 10h30 am. – 11h00 am.

Moderator Lilit Harutyunyan

 

Բացման խոսք

Լիլիթ Հարությունյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի արաբական երկրների բաժնի վարիչ

Opening speech

Lilit Harutyunyan, Head of the department of Arab countries, Institute of Oriental Studies NAS RA

 

Ողջույնի խոսք

Greeting speech

 

Յուրի Սուվարյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար

Yuri Suvaryan, Academician-Secretary of the division of Armenology and Social Sciences NAS RA

 

Գոռ Մարգարյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Gor Margaryan, Acting director of the Institute of Oriental Studies NAS RA

 

Ռուբեն Մելքոնյան, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան

Ruben Melkonyan, Dean of the Faculty of Oriental Studies, YSU

 

Հովհաննես Ալեքսանյան, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ռազմավարությունների մշակման բաժնի պետ

Hovhannes Aleksanyan, Head of Strategy Development Department, Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs RA

Ելույթներ

Speeches

 

Արշակ Փոլադյան, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան (2007-2018), Թունիսի Հանրապետությունում և Մարոկկոյի Թագավորությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան

Arshak Poladian, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Syria (2007-2018), Ambassador of Armenia to Tunisia and Morocco

 

Նորա Արիսյան, ՀՀ-ում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան

Nora Arisyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Syrian Arab Republic to Armenia

 

Հայկ Քոչարյան, ԵՊՀ Արաբագիտության ամբիոնի վարիչ

Hayk Kocharyan, Head of the Chair of Arabic Studies, YSU       

 

 

ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ 11:00-ից 13:30

 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

 

Նիստի նախագահող Լիլիթ Հարությունյան

 

FIRST SESSION AT 11h00 am. – 13h30 am.

 

THE FEATURES OF THE ARMENIAN COMMUNITIES OF THE ARAB COUNTRIES: CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS

 

Moderator Lilit Harutyunyan

 

Զեկուցումներ

Papers

 

Ռուբեն Սաֆրաստյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Լևանտի տարածաշրջանն ու հայկական գործոնը 

Ruben Safrastyan, Institute of Oriental Studies NAS RA

Levant region and the Armenian factor

 

Լիլիթ Հարությունյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Արաբական երկրների հայ համայնքները տարածաշրջանային արդի կերպափոխումների առանցքում. արդի միտումներ և մարտահրավերներ

Lilit Harutyunyan, Institute of Oriental Studies NAS RA                       

The Armenian communities in the context of regional transformations: current trends and challenges

 

Հրայր Ջեբեջեան, Ծոցի արաբական երկրների Աստվածաշնչյան ընկերություն, Քուվեյթ 

Մերձավոր Արևելքի հայ համայնքներ - Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերությունները. արդի միտումներ, մարտահրավերներ և հնարավորություններ

Hrayr Jebejian, The Bible Society of Gulf Arab countries, Kuwait

The relations between the Armenian communities of the Middle East and the Republic of Armenia: current trends, challenges and opportunities

 

Արաքս Փաշայան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Տաթևիկ Մանուկյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Հայ համայնքները Սիրիայի, Լիբանանի և Իրաքի գյուղական բնակավայրերում. հին խնդիրներ, նոր մարտահրավերներ

 

Arax Pashayan, Institute of Oriental Studies NAS RA, Tatevik Manukyan, Institute of Oriental Studies NAS RA

The Armenian communities in the rural areas of Syria, Lebanon and Iraq: Old issues, new challenges

 

Անդրանիկ Դակեսյան, Հայկազյան համալսարան, Լիբանան 

Մերձավոր Արևելքի հայ օջախները. օրակարգեր և մարտահրավերներ (21-րդ դարի առաջին քառորդ)  

Antranik Dakessian, Haigazian University, Lebanon

The Armenian communities of the Middle East: Agendas and challenges (the first quarter of the 21st century)

 

Մհեր Մկրտումյան, ԱՄԷ-ում ՀՀ նախկին դեսպան

ԱՄԷ հայ համայնքի դերը Հայաստանի Հանրապետություն-Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերություններում. արդի միտումներ

Mher Mkrtumyan, Former Ambassador of the Republic of Armenia in UAE (2018-2021)

The role of the Armenian community in the context of the relations between the Republic of Armenia and UAE: current trends

 

Շահան Գանտահարեան, Ազդակ օրաթերթ, Լիբանան

2023 թ. Համաս-Իսրայել հակամարտությունը լիբանանյան դիտանկյունից և հայ համայնքը

Shahan Kandaharian, Aztagdaily, Lebanon

Hamas-Israel conflict of 2023 from the Lebanese aspect and the Armenian community

 

Առաջին նիստի ամփոփում և քննարկում

Discussion and summarizing of the first session

 

Սուրճի ընդմիջում 13:30-ից 14:30

Coffee break at 13h30 pm. – 14h30 pm.

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 14:30-ից 17:00

 

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐԴԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ

 

Նիստի նախագահող Գրիգոր Վարդանյան

  

SECOND SESSION at 14h30 am. – 17h00 pm.

THE ARMENIAN COMMUNITIES OF THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF CURRENT REGIONAL TRANSFORMATIONS

 

Moderator Grigor Vardanyan

 

Գերաշնորհ Աշոտ եպիսկոպոս Մնացականյան, Եգիպտահայ թեմի  առաջնորդ

Եգիպտոսի հայ համայնքը. արդի իրողություններ ու մարտահրավերներ

 

Bishop Ashod Mnatsakanyan, Primate of the Armenian Orthodox Church in Egypt and All Africa

The Armenian community of Egypt: current realities and challenges

 

 

Գոռ Գևորգյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Հայաստան - Եգիպտոս հարաբերությունների զարգացման առանձնահատկություններն Ադբ Ալ-Ֆաթահ Ալ-Սիսիի նախագահության շրջանում

Gor Gevorgyan, Institute of Oriental Studies NAS RA

The features of Armenia-Egypt relations during the presidency of Abdel Fattah Al-Sisi

 

Գրիգոր Վարդանյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ 

Սիրիական ճգնաճամի ազդեցությունը հայ համայնքի վրա 

Grigor Vardanyan, Institute of Oriental Studies NAS RA

The Syrian Crisis and its implications for the Armenian Community

 

Նարինե Երանոսյան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Հայ համայնքի հիմնախնդիրները Եգիպտոսի արդի իրողություններում. երգիծական հայացք

Narine Yeranosyan, Institute of History NAS RA

The problems of the Armenia community in the current realities of Egypt: Satirical view

 

Սեդրակ Յովսէփեան, Արիզոնայի պետական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Դասմակոսահայության հայերենն այսօր. պատերազմ, արտագաղթ, դպրոցներ և սոցիալական (ընկերային) ցանցեր

Setrag Hovsepian, Arizona State University, American University of Armenia

The Armenian language in Damascus: War, migration, schools and social media

 

Աննա Անտոնյան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Իրաքի հայ համայնքը. արդի միտումներ (2003-2023 թթ.)

Anna Antonyan, Institute of Oriental Studies NAS RA

The Armenian community of Iraq (2003-2023)

 

Վիլեն Մնացականյան, Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան

Ծոցի երկրների և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական հարաբերությունների վերլուծությունը. սփյուռքի դերը

Vilen Mnacakanyan, Armenian- Russian Slavonic University

Analysis of the economic relations between the Gulf Countries and the Republic of Armenia: The role of diaspora

 

Հավերժ Ջանյան, Երևանի պետական համալսարան, Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Կրթությունը ստամբուլահայ համայքում. առանձնահատկություններ, խնդիրներ, մարտահրավերներ

Haverj Janian, Yerevan State University, Brusov State University

The Education in the Armenian community of Istanbul: features, problems and challenges  

 

Երկրորդ նիստի ամփոփում և քննարկում

Discussion and summarizing of the second session Kurds in Gulf Arab             


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.