Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
24.09.2014
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական համալսարանը 2014 թ. հոկտեմբերի 1-ից 2-ըկազմակերպում են միջազգային գիտաժողով "Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)" խորագրովՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական
համալսարանը 2014 թ. հոկտեմբերի 1-ից 2-ը կազմակերպում են միջազգային գիտաժողով
"Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական
խնդիրներ)" խորագրով: Գիտաժողովի թեմատիկ ուղղություններն են` 1. Հայկական հարցը և դիվանագիտական պայքարը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին 

2. Օսմանյան կայսրության իշխանությունների ցեղասպան քաղաքականությունը 

3. Հայերի մասնակցությունը Առաջին աշխարհամարտին 

4. Հայ ժողովրդի կորուստները Առաջին աշխարհամարտում և դրանց հատուցման խնդիրները 

5. Առաջին աշխարհամարտի և Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը հայ ու համաշխարհային
գեղարվեստական գրականության ու արվեստի մեջ 

Ի գիտություն «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական
խնդիրներ)» միջազգային գիտաժողովին մասնակցել ցանկացողների 

Զեկուցման հիմնադրույթները պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով (File
Attachment)` mararmts@yahoo.com : Ներկայացնելու վերջին ժամկետը՝ 2014 թ.
օգոստոսի 1: 

● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափի 2, էջից ոչ ավելի (ամփոփումների
/յու¬րաքանչյուրը` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի անունը, ազգանունը, զեկուց¬ման
խորագիրը/: 

● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ ռուսերեն, անգլերեն), ռուսերեն (ամփոփում՝ հայերեն,
անգլերեն), անգլերեն (ամփոփում՝ հայերեն, ռուսերեն): 

● Տեքստի տառատեսակը` Times Armenian (հայերեն), Times New Roman (ռու¬սերեն և
անգլերեն), ամփոփման տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն): 

● Հերթականությունը` ա/ հեղինակի անունը, ազգանունը, փակագծում` երկիրը, բ/
խորագիրը, գ/ տեքստը, դ/ ամփոփումը: 

● Տառերի չափը` 12, հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ: Գիտաժողովի կազմկոմիտե


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.