Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
12.09.2019
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը

1
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը.
հայագիտության արդի հիմնահարցեր
10-րդ միջազգային գիտաժողով
Գյումրի 27-29 սեպտեմբերի, 2019թ.
Կազմկոմիտե
Յուրի ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ – ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարա-
կական գիտությունների բաժանմունքի ակա-
դեմիկոս-քարտուղար, ակադեմիկոս, գիտա-
ժողովի կազմկոմիտեի համանախագահ
Սամվել ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ - Գյումրու քաղաքապետ, գիտա-
ժողովի կազմկոմիտեի համանախագահ
Միքայել արքեպս. ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ - Հայ Առաքելական
եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ
Արմեն ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ - ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն,
պ.գ.թ., դոցենտ, կազմկոմիտեի պատասխա-
նատու քարտուղար
Աշոտ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ- ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի
տնօրեն, ԳԱԱ ակադեմիկոս, պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Պավել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ- ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն, ԳԱԱ
թղթակից անդամ, պ.գ.դ.
Ավիկ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ- ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական հիմնադրամի
գործադիր տնօրեն, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
2
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
Առաջին օր՝ 27 սեպտեմբերի, 2019 թ.
Գիտաժողովի մասնակիցների գրանցում 900 - 1300
Գիտաժողովի բացում. անդրանիկ լիագումար նիստ 1300 - 1500
Ճաշի ընդմիջում 1500 - 1600
Աշխատանք գիտաժողովի մասնաճյուղերում 1600 - 1900
Մշակութային ծրագիր 1900 – 2100
Ընթրիք 2100 - 2130
Երկրորդ օր՝ 28 սեպտեմբերի, 2019 թ.
Նախաճաշ 900 - 930
Աշխատանք գիտաժողովի մասնաճյուղերում 1000 - 1400
Ճաշի ընդմիջում 1400 - 1500
Աշխատանք գիտաժողովի մասնաճյուղերում 1500 - 1700
Մշակութային ծրագիր 1700 – 2100
Ընթրիք 2100 - 2130
Երրորդ օր՝ 29 սեպտեմբերի, 2019 թ.
Նախաճաշ 900 - 930
Աշխատանք գիտաժողովի մասնաճյուղերում 1000 - 1200
Ամփոփիչ լիագումար նիստ և գիտաժողովի փակում 1230 – 1400
Ճաշի ընդմիջում 1430 – 1530
Մասնակիցների մեկնում 1600
3
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ
ԵՎ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ
Գյումրու մարզամշակութային կենտրոն
27 սեպտեմբերի, 2019 թ. ժ. 1300
1. Բացման խոսք՝ Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, գիտաժողովի կազմկոմի-
տեի պատասխանատու քարտուղար
2. Ողջույնի խոսք՝ Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՀՀ Շիրակի մարզպետ
Յու. ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, գիտաժողովի
կազմկոմիտեի համանախագահ
Ս. ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ, գիտաժողովի
կազմկոմիտեի համանախագահ
3. Օրհնության խոսք՝ Մ. արքեպիսկոպոս ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ
4. Առաջին լիագումար նիստ
Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ, Համազասպ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն,
Շիրակի երկրագիտական թանգարան (Գյումրի)
Անտիկ ժամանակաշրջանի նորահայտ դամբարանների
պեղումներ Շիրակում 2008-2016թթ.
Դավիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, Կրթության ազգային ինստիտուտ (Երևան)
Չարենցը և Գյումրին
Արմեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Երգիծանքի սկզբնավորումը Շիրակում ըստ ազգածին
ավանդության
4
Անդրեյ ԻՎԱՆՈՎ (Ռուսաստան)
Մոսկվայի արդյունաբերական զարգացման գործակալություն
Գյումրու պատմական վերնակուլյար ճարտարապետությունը.
հասկացության հիմնավորումը և պահպանման նկատմամբ
մոտեցումը
Գայանե ՇԱԳՈՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Գյումրի՝ Urbs Ridens (ծիծաղող քաղաք). սոցիալական
պատմությունից՝ զբոսաշրջային բրենդ
Մարիամ ԱՐՊԵՆՏԵՎԱ (Ռուսաստան)
փ․գ․դ., Կալուգայի պետական համալսարան
Ղարաբաղյան հակամարտությունը և հայագիտության
հիմնախնդիրները
Գագիկ ԳԻՆՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ (Երևան)
Ավանդական մշակույթը նոր սերնդի ինքնաճանաչության
ձևավորման հիմնասյուն
Հասմիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (Հայաստան)
արվ.թ., Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ,
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (Գյումրի)
Կոմիտասը և Ալեքսանդրապոլի աշուղական ավանդույթները
5
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՆԻՍՏԵՐ
Գյումրու մարզամշակութային կենտրոն
27 սեպտեմբերի, 2019. 1630 - 1930
28 սեպտեմբերի, 2019. 1000 - 1400, 1530 - 1730
29 սեպտեմբերի, 2019. 1000 - 1200
I մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ
Հ Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն , Վ Ի Մ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Համանախագահներ՝ Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Լ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Սուսաննա ԱԴԱՄՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանցի կյանքն ու
վիմագրագիտական գործունեությունը (1832-1906թթ.)
Աննա ԱԶԻԶՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Շիրակի մարզի շենգավիթյան մշակույթի խեցեղենի
զարդագոտիների տիպաբանումը
Ինգա ԱՎԱԳՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն,
«Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան (Գյումրի)
Վարդբաղի դամբարանադաշտի թվագրության շուրջ
Աստղիկ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Դաշտադեմի ամրոցի 17-18-րդ դդ. պատմությունից (ըստ
հնագիտական գտածոների)
6
Արսեն ԲՈԲՈԽՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Հայկական լեռնաշխարհի վիշապաքարերը և նրանց «ջրային
կոդը»
Արմինե ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ սպասքի մի խմբի մասին
Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Շիրակի երկրագիտական թանգարան (Գյումրի)
Կոթող-զոհասյուներ վաղբրոնզիդարյան Մեծ Սեպասարից
Կարեն ԹՈԽԱԹՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Մեծ Հայքի հյուսիսի ժայռապատկերները
Ամինիա ԿԱՆԵՑՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Սյան խարիսխները անտիկ Հայաստանում
Հայկ ՀԱՅԴՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Հայաստանի միջին պալեոլիթի ոչ օբսիդիանային
արտադրահամալիրները
Արսեն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Միջնադարյան Երևանը վիմական արձանագրություններում
7
Հասմիկ ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (Երևան)
Եղջերուների և արևի պաշտամունքի կապը հայաստանյան
և փոքրասիական մշակույթներում (Ք.ա. III – I հազ.)
Անդրեաս ՖՈՒՐԹՎԵՆԳԼԵՐ , Դորոթեա ՄԱՈՒՐՄԱՆ,
Մաթիաս ԳՅՈՒԹԵ, Անյա ԹԻԵԹԶ (Գերմանիա)
Հալեի համալսարան
Համազասպ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
Գյումրու երկրագիտական թանգարան
Լևոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Պեղումներ Ազատանում. Ք.ա. 1-ին հազարամյակի շիրակյան
մի բնակավայրի մասին
Նինա ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ (Հայաստան)
կ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական
կենտրոն (Երևան)
Շիրակի մարզի բնակավայրերի և թաղումների կենդանական
մնացորդները
Հայկ ՄԵԼԻՔ-ԱԴԱՄՅԱՆ (Հայաստան)
երկր. գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության ինստիտուտ (Երևան)
Համազասպ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
Շիրակի երկրագիտական թանգարան (Գյումրի)
Ճարտարապետ Դավիթ Չիսլյանի (Չիսլիև) ավանդը Արթիկ
տուֆի օգտագործման և հանրահռչակման մեջ
Լևոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Լճաշենի երկրորդ դամբարանադաշտը
8
Բենիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (Գյումրի)
Մարդկային աճյուն չպարունակող դամբաններն ուշ բրոնզի և
վաղ երկաթի շրջանում
Իրենա ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
Բերանժե ՊԵՐԵԼԼՈ (Ֆրանսիա)
Հնագիտական աշխատանքներ Արտենիի հուշարձանում
II մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ
ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Համանախագահներ՝ Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Նինետա ԱԴԱՄՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
ԿՀԲԸ-ի և բրիտանական հասարակական ընկերությունների
համագործակցության պատմությունից (1915–1917 թթ.)
Հովհաննես ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան),
Երևանի պետական համալսարան
Հայազգի կուսակցական-պետական գործիչները Միջին
Ասիայի խորհրդային հանրապետություններում
Կարինե ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Ալեքսանդրապոլի գավառի պատմության տարընկալումներ
(1918-1920թթ.)
9
Էրդողան ԱԼԹԸՆՔԱՅՆԱՔ (Թուրքիա)
պ.գ.դ. , Արդահանի համալսարան
Անին գեներալ Յակով Քեֆելիի հուշերում
Արկադի ԱԿՈՊՈՎ (Հայաստան)
պ.գ.թ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Խոտորջուրը XIX դարի երկրորդ կեսին
Հասմիկ ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի դավանաբանական
գործունեությունը
Գևորգ ԱՅՎԱԶՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Յ.Վ.Գյոթեի «Ֆաուստ»-ի բեմադրությունն Ալեքսանդրապոլում
Գրիգորի ԱՅՎԱԶՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Ադրբեջանի Աղվանա-ուդիական եկեղեցին Արցախյան հարցի
համատեքստում
Լիլիթ ԱՍՈՅԱՆ (Հայաստան)
պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն
Կամավորությունը Հայաստանում. պատմություն և
իրականություն
Գոռ ԳԱԼՍՏՅԱՆ (Հայաստան)
Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոց (Վաղարշապատ)
Հովհաննես Կոզեռնը և նրա «Մեկնութիւն տոմարի…»
աշխատությունը
10
Արշավիր ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Անահիտ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաշատի հիմնական դպրոց
Թովմա Մեծոփեցու պատմագիտական ժառանգությունը
Ռուբեն ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Մեկնաբանություն Սյունյաց իշխան Տարսայիճ Օրբելյանի
Աթաբեկ տիտղոսի վերաբերյալ
Խորեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (Հայաստան)
Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն (Երևան)
Մուսալեռան ինքնապաշտպանական մարտերն առաջնային
աղբյուրներում և դրանց ազդեցությունը տեղային ինքնության
փոխակերպման ու սոցիալական հիշողության վրա
Դմիտրի ԴԻՄԻԴՅՈՒԿ (Ուկրաինա)
Լվովի ազգային համալսարան
Բագրատունյաց շրջանի գուրզերը Հայաստանում (IX դ. վերջ -
XI դ․կես)
Ռոին ԿԱՎՐԵԼԻՇՎԻԼԻ (Վրաստան)
պ․գ․դ․, Սամցխե-Ջավախեթիի պետական համալսարան (Ախալցխա)
Մի քանի արխիվային փաստաթուղթ վրաց-հայկական
հարաբերությունների պատմությունից
Դիանա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Երևանի պետական համալսարան
Օսմանյան կայսրության համքարությունները որպես բռնի
իսլամացման միջոց
11
Աստղիկ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Բուշի դոկտրինը Մերձավոր Արևելքում. կիրառումը և
հետևանքները
Արմեն ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Պադվալի Վաղո. ազատագրական պայքարի ընդհատակի
լեգենդը
Մարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Արցախի Խանածախ գյուղի ավետարանը ըստ ՄՄ Հմր 7840
ձեռագրի
Արտակ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Երուսաղեմի գործոնը արաբա-իսրայելական խաղաղության
գործընթացում և հայկական համայնքը
Հայկանուշ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
Հայաստանի ազգային գրադարան (Երևան)
Ալեքսանդրապոլ-Լենինական-Գյումրու պարբերական մա-
մուլը Հայաստանի ազգային գրադարանի էլեկտրոնային հա-
մահավաք գրացուցակում
Ռոբերտ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (Երևան)
Քանեսի գրավոր աղբյուրները որպես Հայկական լեռնաշխար-
հի արևմտյան շրջանների մ.թ.ա. XX-XVIII-րդ դդ. պատմու-
թյան սկզբնաղբյուր
12
Քրիստինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
ի․գ․թ․, Վանաձորի պետական համալսարան
Իրավական մշակույթը որպես ժամանակակից իրավական
պետության հիմնաքար
Արման ՄԱԼՈՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Կրթության ազգային ինստիտուտ (Երևան)
Կարսի պատմության մի քանի ժողովրդագրական տվյալների
շուրջ (XVIII դարի վերջին քառորդ – XIX դարի սկիզբ)
Աշոտ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Մի ալեքսանդրապոլցու տապանագրություն Նոր
Նախիջևանից
Գոռ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (Երևան)
Հայկական աղբյուրների հաղորդումները Ակ Կոյունլուների
տերության անկման վերաբերյալ
Արմեն ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Երիտթուրքական վարչակարգի ցեղասպան քաղաքակա-
նությանը զուգահեռ իրագործված`հայերի ունեզրկման
«օրենսդրական» մեխանիզմները
Ֆելիքս ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, Վանաձորի պետական համալսարան
Կ.Պոլսի «Բուլվեր թիվ 891» օթյակի հայ անդամները
Մալիկա ՄՈՐՅԱԿՈՎԱ (Ղազախստան)
Հնագիտության և ազգաբանության ինստիտուտ (Ալմաթի)
Լ.Ի. Միրզոյանի գործունեությունը և ներդրումը
Ղազախստանի զարգացման մեջ
13
Հակոբ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Հյուսիսկովկասյան մահմեդական ժողովուրդների
բնակեցումը Կարսի գավառում
Անդրանիկ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ (Ռուսաստան)
Վերին Բասենի սանջակի 1835թ. օսմանյան մարդահամարը
որպես հայկական ծագումնաբանության աղբյուր. Քյոփրուքյոյ
գյուղի օրինակով
Մանյա ՆԱՋԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Կ. Պոլսի Հայոց Ազգային ժողովը և Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսի ընտրությունները
Արմեն ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
ա․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Հայկական քաղաքակրթությունը համաշխարհային
քաղաքակրթության ցիկլային շարժընթացում
Գայանե ՇԱԽԿՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Հայերի և Հայաստանի մասին վկայություններն Ա. Ֆրայհեր
Ֆոն Հաքստհաուզենի «Անդրկովկաս» երկհատոր աշխա-
տության մեջ
Ամալյա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Երևանի պետական համալսարան
Թուրքմենստանի հայ համայնքը
Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (Երևան)
«Նոր զարթոնք». Գեզի զբոսայգին և հայ երիտասարդության
ակտիվության խթանումը Թուրքիայում
14
Լուսինե ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Հայաստանում Քսենոփոնի հիշատակած թարգմանի մասին
Սարգիս ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Առասպելաբանված եղջյուրի և միեղջյուրի մասին
Լուսինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Երևանի պետական համալսարան
Համշենը XV-XVII դարերի հայկական ձեռագրերում
Համլետ ՍԱՐԳՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Էթնոժողովրդագրական գործընթացները Խորհրդային
Հայաստանում (1922-1939 թթ.)
Սուրեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Հայ ժողովրդական կուսակցության տեղն ու դերը Հայաստանի
առաջին Հանրապետության քաղաքական կյանքում
Համո ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ ( Երևան)
Մշակութային գործունեության կազմակերպումը Ալեքսանդ-
րապոլի (Լենինականի) գավառում 1920-ական թվականներին
Գոհար ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Անանիա Շիրակացու հայացքները հին շրջանի գիտության և
դիցաբանության վերաբերյալ
15
Ռուսլան ՑԱԿԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (Երևան)
Հայ-մարական հարաբերությունների որոշ խնդիրների շուրջ
Լիլիթ ՔՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան)
Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքարանի որբախնամ գործունեու-
թյան պատմությունից (1890-ական թթ.)
III մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ
Ա Զ Գ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Համանախագահներ՝ Կ. ԲԱԶԵՅԱՆ
Մ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հասմիկ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Հաղորդության արխայիկ դրսևորումները քրիստոնեական
նավակատիքում
Թորգոմ ԱՂԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Հետխորհրդային Հայաստանում ինքնասպանությունների
սոցիո-մշակութային դիտարկման փորձ
Կարինե ԲԱԶԵՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Ալեքսանդրապոլի քաղաքային կենցաղն ու մշակույթը XIX դ.
վերջի - XX դ. սկզբի լուսանկարներում
16
Արտաշես ԲՈՅԱՋՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
Շիրակի երկրագիտական թանգարան (Գյումրի)
Շիրակի բնակչության շարժի օրինաչափությունները XX դ.
Մխիթար ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Ռուզաննա ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
(Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,
Երևանի պետական համալսարան
1829-30թթ. արևմտահայության գաղթն ու մշակույթի
վերարտադրության մոդելները
Հասմիկ ԳԱԼՍՏՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Դիվահարություն և դիվահալածություն. հիվանդություն և բու-
ժում (ըստ հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցների)
Միհրան ԳԱԼՍՏՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Ամուսնալուծություններ աշխատանքային միգրանտների
շրջանում
Լիաննա ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն (Երևան)
Ազգագրական ուղղվածություն ունեցող ցուցադրությունները
արդի հայ ինքնության ձևավորման գործընթացի համատեքս-
տում
Լուսինե ՂՈՒՇՉՅԱՆ (Ռուսաստան)
մշ․գ․թ․, Ռուսաստանյան ազգագրության թանգարան (Սանկտ-
Պետերբուրգ)
XX դ. կեսերին Հայաստան կատարված ազգագրական
գիտարշավների նյութերը ռուսաստանյան ազգագրական
թանգարանի հավաքածուից
17
Սոսե ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Հարսանեկան ծիսակարգը հայկական կաթոլիկ գյուղերում
Տորք ԴԱԼԱԼՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Միաչքանի հսկայի մասին առասպելի փոփոխակները
Հայաստանում և Կովկասում
Գալյա ԴԱՎԻԴՈՎԱ (Հայաստան)
Հայոց ազգագրության թանգարան (Արմավիր)
Հրավերի և հրավիրատոմսի դերը հայոց հարսանիքում
(ավանդականը և արդիականը)
Եկատերինա ԴԵԳԱԼՑԵՎԱ (Ռուսաստան)
պ․գ․դ․, Բիյսկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ
Հայաստանի փառատոները որպես մշակութային
քաղաքականության գործոն
Աստղիկ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Հայոց ազգագրության թանգարան (Արմավիր)
XVIII-XX դդ. հայկական զարդերի խորհրդանշական
իմաստները
Նայիրի ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ (Հայաստան)
Սմիթսոնեան հաստատութիւն, (Երևան)
Բուսական պատկերները հայ ժողովրդական օրօրներում
Հասմիկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, (Երևան)
Տանը կից օժանդակ որոշ կառույցների անվանումները
հայերենի բարբառներում
18
Էսթեր ԽԵՄՉՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Խիկար Իմաստունի սյուժեները Շիրակի և Կարսի
բանահյուսության մեջ
Մարինե ԽԵՄՉՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Կարսի հրաշապատում հեքիաթները որպես հայ ժողովրդա-
կան հրաշապատում հեքիաթների բաղկացուցիչ մաս
Ռուսլան ԿԱՆԴՈՐ (Ռուսաստան)
պ․գ․թ․, Հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ (Մայկոպ)
Ավանդույթի և ինովացիայի համադրման խնդիրը. հայկական
գիտական դպրոցի ներկայացուցիչների նոր հայացքը
Գյուլրուխ ԿՈՒՐԲԱՆՈՎԱ (Թուրքմենստան)
Թուրքմենստանի պետական համալսարան
Ազգային ինքնատիպության արտացոլումը հայկական և
թուրքմենական առածներում ու ասացվածքներում
Անագոզել ՀԱԼԻԵՎԱ (Թուրքմենստան)
Թուրքմենստանի պետական համալսարան
«Քյորօղլի» էպոսի հայկական տարբերակի մասին
Գայանե ՀԱԿՈԲՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Հայրենիքի մասին ընկալումները սիրիահայերի շրջանում
Թամար ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
«Ղարագöզ». ծիսական տիկնիկ և ստվերների թատրոն
19
Ռոզա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (Գյումրի)
Տյառնընդառաջի ծիսատոնական սովորույթներն ու
ժողովրդական հավատալիքները Շիրակում
Գևորգ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (Հունաստան)
Աթենքի ազգային համալսարան
Հայ հոռոմների ավանդույթներն ու ավանդազրույցները
Մհեր ՂԱԶԻՆՅԱՆ (Հայաստան)
Հայաստանի ազգային գրադարան (Երևան)
Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի պաշտոնաթերթ
«սբ Յոթվերք » պարբերականը
Հասմիկ ՄԱՏԻԿՅԱՆ (Հայաստան)
բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Մանկական բանահյուսության ընդհանուր նկարագիրը
ժողովրդական բանահյուսության համատեքստում (հայ և
անգլալեզու լեզվամշակույթներում)
Վարդուհի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (Գյումրի)
Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի տնտեսությունը` ըստ
պարբերական մամուլի նյութերի
Սվետլանա ՊՈՂՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Հայոց ազգագրության թանգարան,
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Շիրակ-Ջավախքի կանանց տարազի գեղազարդման
առանձնահատկություններ
20
Կարինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ (Հայաստան)
հ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Կարմիր ձու տուր, կարմիր օր տամ (զատկական տոների
ժողովրդական ավանդույթը Գյումրիում)
Արմեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
1988 թվականի երկրաշարժի արտացոլումը հայկական
անեկդոտներում
Նվարդ Վարդանյան (Հայաստան)
բ.գ.թ., Երևանի պետական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Մահվան խորհրդանիշները հայկական հարսանեկան
արարողակարգում
Սերգեյ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Իսլամացված համշենահայերից գրառված մի
զվարճապատումի յոթ տարբերակների մասին
Ռուբեն ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Միջէթնիկ հյուրընկալությունը հայոց մեջ
21
IV մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ
Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Վ Ա Ր Վ ԵՍ Տ
Համանախագահներ՝ Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ա. ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ
Աշոտ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (Հայաստան)
Ճ․դ․, Ճարտարապետության թանգարան-ինստիտուտ (Երևան)
Հավասարակողմ եռանկյունիների հորինվածքային
առանձնահատկությունները հայ մշակույթում
Ռիտա ԱՂԱՅԱՆ (Հայաստան)
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ
Հայ կոմպոզիտորական արվեստում հայրենասիրական
թեմայի որոշ դրսևորումների շուրջ
Անի ԱՍԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ
Ալեքսանդրապոլի պրոֆեսիոնալ երաժշտության զարգացման
ակունքներում. Նիկողայոս Տիգրանյան
Աննա ԱՍԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
արվ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ (Երևան)
Նիկողայոս Տիգրանյանի «Ռանգի» պարի երաժշտական լեզվի
որոշ առանձնահատկությունների մասին
Ինգա ԱՎԱԳՅԱՆ, Պարույր ԶԱՔԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան (Գյումրի)
Ալեքսանդրապոլ-Գյումրու մեմորիալ մշակույթը
22
Քնարիկ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
արվ.թ․, Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (Երևան)
Լենինականի նկարչական դպրոցը գեղարվեստական
կրթության ակունքներում
Ալվարդ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ (Հայաստան)
մ․գ․թ․, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (Երևան)
Հայաստանի մանկավարժական թանգարանների
գործունեությունը XX դարի սկզբին
Դավիթ ՆԱՀԱՏԱԿՅԱՆ (Հայաստան)
ճ․թ․, ճարտարապետության և շինարարության ազգային
համալսարան (Նոր Արտամետ)
Ժ- ԺԱ դդ. հայ-քաղկեդոնական ճարտարապետական որոշ
փորձերի մասին
Գագիկ ԵԹԻՄՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, Վանաձորի պետական համալսարան
Մշակութային քաղաքականության խնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում
Արաքս ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
արվ․թ․, Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու
մասնաճյուղ
1980–ականների Գյումրու գեղարվեստական կյանքը
Մուրադ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ (Հայաստան)
Ճ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ
Հին և միջնադարյան Հայաստանի շինարարական արվեստը
Յակոբ ՉՈԼԱՔԵԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Քեսապի շրջանի հայոց նիւթական մշակոյթի ճակատագիրը
23
Արուսյակ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ (Երևան)
Հայ դիրիժորական արվեստի պատմության էջերից
Արփի ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ (Հայաստան)
Մատենադարան հին ձեռագրերի ինստիտուտ (Երևան)
Ներսես Շնորհալու (1100 – 1173) երաժշտական
ժառանգությունը
Անուշ ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆ (Հայաստան)
Ճ․թ․, Ճարտարապետության թանգարան-ինստիտուտ (Երևան)
Հայաստանի վաղմիջնադարյան գմբեթավոր եկեղեցիների
ճարտարապետական տիպի կիրառումն ու զարգացումը Անիի
շինություններում
V մ ա ս ն ա ճ յ ու ղ
Բ Ա Ն Ա Ս Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Համանախագահներ՝ Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Լ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ջ. ԲԱՌՆԱՍՅԱՆ
Սիրանուշ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Երևան)
Խաչակրաց արշավանքների արձագանքները «Սասնա ծռեր»
հերոսավեպում
Արմենուհի ԱՎԱԳՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Հայերենում քերականական կարգերի տեղաշարժի մասին
24
Ջեմմա ԲԱՌՆԱՍՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ (Երևան)
Լեզվամտածողության առանձնահատկությունների քննու-
թյուն՝ ըստ Շիրակի մարզի գյուղերի խոսվածքների գրառում-
ների
Անահիտ ԲԵՔԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ (Երևան)
Բայրոնը և Իսահակյանը
Հովհաննես ԶԱՔԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, «Տաթև» գիտակրթական համալիր (Երևան)
Ճ սկզբնահնչյունով մի քանի բառերի ստուգաբանություն
Սուսաննա ԶԱՔԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Գյումրու արդի խոսվածքում արևելյան լեզուներից բանավոր
փոխառությունների մասին
Հասմիկ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ (Երևան)
Կենդանիների անվանումներով ախտանունները
միջնադարյան բժշկարաններում (12-17 դդ.)
Լուսինե ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
պ․գ․թ․, Մատենադարան հին ձեռագրերի ինստիտուտ (Երևան)
Գրիգոր վրդ. Հեսվացու խորհրդապաշտական
ստեղծագործությունները
Շուշան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
Երևանի պետական համալսարան
Մուխթար Աուեզովի «Աբայ» վեպի հայերեն թարգմանության
շուրջ
25
Լալիկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Երևան)
Լատիներեն լեզվաբանական եզրույթների պատճենումները
հայերենում (ա տառով եզրույթներ)
Մարիետա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Խոսքի գեղագիտությունն ըստ Ավ. Իսահակյանի պոեմների
Աստղիկ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Դարձվածքները միջնադարյան տաղերգության մեջ
Սերգո ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
(Գյումրի)
Տեղաշարժեր Կարնո բարբառի Գյումրու խոսվածքի
քերականական համակարգում
Հայկանուշ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ (Երևան)
Անանիա Շիրակացին և նրա «Տիեզերագիտություն և տոմար»
աշխատության համաբարբառը
Սիլվա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
փ․գ․թ․, Վանաձորի պետական համալսարան
Անցյալ դարասկզբի արևմտահայության ազգապահպանման
խնդիրները Դ.Վարուժանի գրական-հրապարակախոսական
դիտումներում
Լուսինե ՂԱՄՈՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ (Երևան)
Օտարաբանություններն ու փոխառությունները «հագուստ»
իմաստային դաշտում
26
Կարինե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու
մասնաճյուղ
Լեռ Կամսարի պիեսները. ներկայացում Ալեքսանդրապոլում
(1923թ.)
Հրաչ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (Նիդերլանդներ)
բ․գ․թ․, Լեյդենի համալսարան
Կարնո բարբառի ուսումնասիրության հարցեր
Հայկանուշ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․դ․, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ (Երևան)
Ննջեցյալի հիշատակին վերաբերող բարբառային բառաշերտը
Մարգուշ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ (Հայաստան)
մ․գ․թ․, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Երևան)
Համեմատության աստիճաններ չունեցող ածականների
ուսումնասիրումն ավագ դպրոցում
Արմենուհի ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Երևան)
Ճարտասանական ձևերը Հ. Շիրազի «Անի» պոեմում
Քրիստինե ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Անձնավորումը որպես խոսքարվեստի ինքնատիպ միջոց
Նար-Դոսի «Մեր-թաղ»-ում
Լիլիթ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, Վանաձորի պետական համալսարանի
Բառաբարդումները Շիրակի վիմագիր
արձանագրություններում
27
Աննա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
Շիրակի պետական համալսարան (Գյումրի)
Բայական հիմնաբաղադրիչի խնդրառությունը գրաբարի
իսկական բարդություններում
Արտակ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ (Հայաստան)
բ․գ․թ․, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ (Երևան)
Նախիջևանի տարածքի բարբառային համապատկերը
ԱՄՓՈՓԻՉ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ՝ 29. 09.2019. ժ.1230
28
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈԻՄ ԵՆ՝
1. Աթենքի ազգային համալսարան (Հունաստան)
2. Արդահանի համալսարան (Թուրքիա)
3. Արևելամիջերկրածովյան տարածաշրջանի ուսումնասիրման
կենտրոն. Լիոնի համալսարան (Ֆրանսիա)
4. Բիյսկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ. Ալթայի պետական
տեխնոլոգիական համալսարանի մասնաճյուղ (Ռուսաստան)
5. ԳԱ հնագիտության և ազգաբանության ինստիտուտ
(Ղազախստան)
6. Երևանի պետական համալսարան (Հայաստան)
7. Թուրքմենստանի պետական համալսարան (Թուրքմենստան)
8. Լեյդենի համալսարան (Նիդերլանդներ)
9. Իվան Ֆրանկոյի անվան Լվովի ազգային համալսարան
(Ուկրաինա)
10. Կ.Է. Ցիոլկովսկու անվան Կալուգայի պետական համալսարան
(Ռուսաստան)
11. Կոմիտասի անվան ԵՊԿ Գյումրու մասնաճյուղ (Հայաստան)
12. Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ (Հայաստան)
13. «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան
(Հայաստան)
14. Հայոց ազգագրության թանգարան (Հայաստան)
15. Հայաստանի ազգային գրադարան (Հայաստան)
16. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (Հայաստան)
17. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու
մասնաճյուղ (Հայաստան)
18. Խ.Աբովյանի անվ․ Հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան (Հայաստան)
19. Հալլե-Վիտտենբերգի Մ. Լյութեր համալսարան (Գերմանիա)
20. ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ (Հայաստան)
21. ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (Հայաստան)
22. ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ (Հայաստան)
23. ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության ինստիտուտ (Հայաստան)
24. ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական
կենտրոն (Հայաստան)
29
25. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Հայաս-
տան)
26. ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն (Հայաստան)
27. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների
կենտրոն (Հայաստան)
28. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Հայաստան)
29. ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաշատի հիմնական դպրոց (Հայաստան)
30. ՀՀ ԿԳՄՍՆ կրթության ազգային ինստիտուտ (Հայաստան)
31. Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության թանգարան-
ինստիտուտ (Հայաստան)
32. Ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսա-
րան (Հայաստան)
33. Մայկոպի հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ
(Ռուսաստան)
34. Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնի Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոց
(Հայաստան)
35. Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան հին ձեռագրերի
ինստիտուտ (Հայաստան)
36. Մոսկվայի արդյունաբերական զարգացման գործակալություն
(Ռուսաստան)
37. Շիրակի երկրագիտական թանգարան (Հայաստան)
38. Շիրակի պետական համալսարան (Հայաստան)
39. Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական
միջավայրի պահպանության ծառայություն (Հայաստան)
40. ՌԳԱ ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ
(Ռուսաստան)
41. Ռուսաստանյան ազգագրության թանգարան (Ռուսաստան)
42. Սամցխե-Ջավախեթիի պետական համալսարան (Վրաստան)
43. Սմիթսոնեան հաստատութիւն (Հայաստան)
44. Վանաձորի պետական համալսարան (Հայաստան)
45. «Տաթև» գիտակրթական համալիր (Հայաստան)


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.