Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
08.02.2023
Թափուր հաստիք

                                                              ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔ

 

   Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է «Հիմնարար հայագիտություն» անգլերեն էլեկտրոնային հանդեսի անգլերենի թարգմանչի թափուր հաստիքը  ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնելու համար:

 

Դիմողը պետք է ունենա՝

 

  1. թարգմանչության ոլորտում աշխատանքային փորձ,
  2. հայերեն-անգլերեն և ռուսերեն-անգլերեն թարգմանության կարողություն (ստուգվելու է պատահականության սկզբունքով ընտրված տեքստերի թարգմանության միջոցով),
  3. բարձրագույն կրթություն (հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտություններով):

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 13.03.2023 թ.:

Դիմումներն անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ 0019, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24՝ Հիմնադրամի տնօրենություն:

Հարցերի դեպքում կարելի է զանգահարել (+374) 93 720055 համարին:

Կից ներկայացվում է դիմումի ձևը՝

 

 

 

                                                                                             Հայագիտական ուսումնասիրությունները

                                                                                           ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի

                                                                                                                          տնօրեն Ա. Եղիազարյանին

 

 

 

                                                  .........................................................................................................ից

 

                                                                                                                                           /Ա.Հ.Ա/

 

                                                                                     ............................................................................  

                                                                                                                               /բնակության հասցե/


                                                                                    .............................................................................

                                                                                                                 /հեռախոսահամար, էլ.փոստ/

 


 

                                                                       Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

  Խնդրում եմ Ձեզ ինձ հետ կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր «Հիմնարար հայագիտություն» անգլերեն էլեկտրոնային հանդեսի անգլերենի թարգմանչի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար:


   Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը (պատճեններով).

  1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  2. Բարձրագույն կրթությունը փաստող պետական նմուշի փաստաթուղթ,
  3. Աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ,
  4. 3*4 չափի 1 լուսանկար:

 

Դիմող՝           /.............................../   ............................................................

                            ստորագրություն                           /անուն, ազգանուն/

 

 

                                                                                  ....../................................/...............

                                                                                   օր              ամիս                     տարի

 

 

                                                                         

 

                                                                                 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                       


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.