Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
09.02.2023
Հայտարարություն հայտերը լրացնելու վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ի լրումն Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի՝ 23.01.2023 թ. հայտարարության («Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի կողմից հայագիտական հրատարակությունների իրականացման և միջոցառումների անցկացման համար դրամաշնորհների տրամադրման վերաբերյալ», http://haygithimnadram.am/newsview.php?id=77&arch=&langid=1) կից ներկայացնում ենք հայտերը լրացնելու համար անհրաժեշտ մի շարք ճշգրտումներ:

 

 

  1. Հայտատուն (հեղինակը) պետք է Հիմնադրամին ներկայացնի հետևյալ տվյալները.

 

 

1.1.ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Բացի մասնագիտական 2 կարծիքներից և հրատարակության հիմնական չափանիշներից (կազմը, նկարների առկայությունը, թղթի որակը)

1.1.1.      Հայտատուի (հեղինակի) անուն, ազգանուն՝ __________________

1.1.2.      Ծննդյան թիվ՝ ___________________

1.1.3.      Աշխատավայր՝ __________________

1.1.4.      Պաշտոն, գիտական աստիճան՝ ______________

1.1.5.      Հեռախոս, էլ. փոստ`_________________

1.1.6.   Աշխատության վերնագիր (հայերեն, անգլերեն)՝_________________

1.1.7.      Աշխատության արդիականություն և հրատապություն (պարտադիր)

(1 էջի սահմաններում)՝ ____________

1.1.8.      Գիտական նորույթ (մինչև կես էջ)՝ ______________

1.1.9.      Համառոտ բովանդակություն (2 էջի սահմաններում)՝ ______________

1.1.10.  Հրատարակման ժամկետ (պետք է սահմանվի այնպես, որ հրատարակությունը տեղի ունենա 2023 թ.)՝ _____________________

1.1.11.  Աշխատության ծավալ և տպաքանակ՝ __________

1.1.12.  Հրատարակության ծախսի չափ

1.1.13. (ոչ նկարազարդ աշխատության դեպքում չպետք է գերազանցի 500,000 դրամը, իսկ առնվազն ծավալի 1/4-ի չափով նկարազարդ աշխատության դեպքում՝ 1,000,000 դրամը)`

 _______________

 

 

1.2.ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԵՐԵՆԻՑ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Բացի մասնագիտական 2 կարծիքներից և հրատարակության հիմնական չափանիշներից (կազմը, նկարների առկայությունը, թղթի որակը)

1.2.1.      Հայտատուի (հեղինակի) անուն, ազգանուն՝ __________________

1.2.2.      Ծննդյան թիվ՝ ___________________

1.2.3.      Աշխատավայր՝ __________________

1.2.4.      Պաշտոն, գիտական աստիճան՝ ______________

1.2.5.      Հեռախոս, էլ. փոստ`_________________

1.2.6.   Աշխատության վերնագիր (հայերեն, անգլերեն և այն լեզվով, որով նախատեսվում է գրքի թարգմանությունը)՝_________________

1.2.7.      Աշխատության արդիականություն և հրատապություն (պարտադիր)

(1 էջի սահմաններում)՝ ____________

1.2.8.      Գիտական նորույթ (մինչև կես էջ)՝ ______________

1.2.9.      Համառոտ բովանդակություն (2 էջի սահմաններում)՝ ______________

1.2.10.  Հրատարակման ժամկետ (պետք է սահմանվի այնպես, որ հրատարակությունը տեղի ունենա 2023 թ.)՝ _____________________

1.2.11.  Աշխատության ծավալ և տպաքանակ՝ __________

1.2.12.  Հրատարակության ծախսի չափ

(չպետք է գերազանցի 1.500,000 դրամը)՝ _______________

 

 

1.3.ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1.3.1.      Հայտատուի անուն, ազգանուն՝ __________________

1.3.2.      Ծննդյան թիվ՝ ___________________

1.3.3.      Աշխատավայր՝ ____________________

1.3.4.      Պաշտոն, գիտական աստիճան՝ ______________

1.3.5.      Հեռախոս, էլ. փոստ`_________________

1.3.6.   Գիտաժողովի անվանում (հայերեն, անգլերեն)՝_________________

1.3.7.      Գիտաժողովի կարևորություն և հրատապություն (պարտադիր)

(մինչև կես էջ)՝ ______________

1.3.8.      Նպատակ և խնդիրներ (մինչև 1 էջ)՝ ______________

1.3.9.      Ակնկալվող արդյունքի ձև (մինչև 1 էջ)՝ ______________

1.3.10.  Իրականացման ժամկետ (պետք է տեղի ունենա 2023 թ.)՝ ___________

1.3.11.  Նախատեսվող մասնակիցների քանակ և աշխարհագրություն՝ __________

1.3.12.  Անհրաժեշտ պարագաներ (բաններ, գրիչ, նոթատետր, այլ) (ներկայացնել քանակական և ֆինանսական տվյալներ)՝ __________

1.3.13.  Սննդի և սուրճի ընդմիջումներ (ներկայացնել քանակական և ֆինանսական տվյալներ)՝ __________

1.3.14.  Նախատեսվող ծախսերի ընդհանուր չափ (չպետք է գերազանցի 1,500,000 դրամը և ներառի զեկուցումների կամ նյութերի ժողովածուի

հրատարակության ծախսերը)՝ ___________________

 

 

1.4.ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1.4.1.      Հայտատուի անուն, ազգանուն՝ __________________

1.4.2.      Ծննդյան թիվ՝ ___________________

1.4.3.      Աշխատավայր՝ ____________________

1.4.4.      Պաշտոն, գիտական աստիճան՝ ______________

1.4.5.      Հեռախոս, էլ. փոստ`_________________

1.4.6.   Ամառային դպրոցի անվանում (հայերեն, անգլերեն)՝_______________

1.4.7.      Ամառային դպրոցի կարևորություն հրատապություն (պարտադիր)

(մինչև 1 էջ)՝ ______________

1.4.8.      Նպատակ և խնդիրներ (մինչև 1 էջ)՝ ______________

1.4.9.      Ամառային դպրոցի ձևաչափ, թեմատիկա՝ ______________

1.4.10.  Ակնկալվող արդյունքի ձև (մինչև 1 էջ)՝ ______________

1.4.11.  Իրականացման ժամկետ

(պետք է սահմանվի այնպես, որ տեղի ունենա 2023 թ.)՝ _____________________

1.4.12.  Անհրաժեշտ պարագաներ (բաններ, գրիչ, նոթատետր, այլ) (ներկայացնել քանակական և ֆինանսական տվյալներ)՝ __________

1.4.13.  Նախատեսվող մասնակիցների քանակ և աշխարհագրություն՝ __________

1.4.14.  Նախատեսվող ծախսերի չափ

(չպետք է գերազանցի 1,500,000 դրամը)՝ ___________________

 

 

Հայտերը ներկայացվում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով (վերջին երկու լեզուներով հայտերը ձևակերպելու դեպքում՝ նաև հայերենով), էլեկտրոնային և թղթային տարբերակներով, որոնք սահմանված ժամկետներում պետք է ներկայացվեն info@haygithimnadram.am հասցեով և ՀՀ ԳԱԱ նախագահության շենք, Հիմնադրամի գրասենյակ (Մարշալ Բաղրամյան պող. 24): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ էլեկտրոնային տարբերակով՝ 01.03.2023 թ., թղթային տարբերակով՝ մինչև 10.03.2023 թ.:

Մասնակիցները մրցույթի փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումներ կարող են ստանալ Հիմնադրամի էլ․ հասցեին ուղարկված նամակի միջոցով։

Նշված պահանջների չհամապատասխանող կամ թերի հայտերը չեն քննարկվելու:

Պահանջներին համապատասխան ներկայացված հայտերը գնահատվելու են այդ նպատակով ստեղծված մասնագիտական փորձագիտական խորհրդում: Խորհուրդը հայտերի գնահատումը կատարելու է հատուկ մշակված հարցաշարերի միջոցով։ Դրական կարծիքի դեպքում ֆինանսավորման երաշխավորված հայտերի հայտատուների հետ կնքվելու է պայմանագիր:

Մասնակիցը կարող է պահանջել և երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալ իր հայտի գնահատման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Արդյունքների մասին հայտարարվելու է մինչև 2023 թ. մայիսի 1-ը:

 


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.