Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
13.11.2023
ԱՐԵՒԻՔ (ՄԵՂՐԻ) ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ Միջազգային գիտաժողով և աշխատաժողով, 2023 թ. նոյեմբերի 17-18, ք.Մեղրի

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

ԾՐԱԳԻՐ

Իրականացվում է Հայագիտական ուսումնասիրությունները

ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի

և «Երկիր եւ մշակոյթ» համազգային կազմակերպության օժանդակությամբ

 

Նոյեմբերի 16, հինգշաբթի

 

8.00                        Մեկնում Երևանից

 

15.00 – 18.00         Շրջայց Մեղրի քաղաքով. Մեղրու վանք, Մեծ Թաղ՝ Ս. Աստվածա-

ծին եկեղեցի, Մեղրու բերդ՝ քաղաքի համայնապատկեր, Փոքր Թաղ՝ Ս. Սարգիս եկեղեցի

 

19.00                    ԸՆԹՐԻՔ               

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

 

Նոյեմբերի 17, ուրբաթ

 

9.00 – 09.30

 

Բացման խոսք      Երևանի պետական համալսարանի

ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյան

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Բոբոխյան

 

Ողջույնի խոսք      Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյան

 

Մեղրու քաղաքապետ Բագրատ Զաքարյան

ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար, ակադեմիկոս Յուրի Սուվար­յան

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի

գիտական ղեկավար, ԳԱԱ թղթակից անդամ

Պավել Ավետիսյան

 

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Առաջին նիստ, 9.30 – 10.45

Նիստավար՝ Արսեն Բոբոխյան

 

Աշոտ Մելքոնյան, պ.գ.դ., ակադեմիկոս, ՊԻ

Արևիք-Մեղրին Հայաստանի պատմամշակութային

և աշխարհաքաղաքական հոլովույթում

 

Ռուբեն Սաֆրաստյան, պ.գ.դ., ակադեմիկոս, ԱԻ

Մեղրի. աշխարհաքաղաքական տեսադաշտ

 

 

Հայկ Ավետիսյան, պ.գ.դ., ԵՊՀ

Արտակ Գնունի, պ.գ.դ., ԵՊՀ

Արսեն Բոբոխյան, պ.գ.դ., ՀԱԻ/ԵՊՀ

Արաքս գետը որպես մշակութագոյացնող առանցք

 

Արգամ Այվազյան, անկախ հետազոտող

Նորահայտ նյութեր Ագուլիսի բարբառի վերաբերյալ

 

Տորք Դալալյան, բ.գ.թ., ՀԱԻ/ԼԻ

Դավիթ Դավթյան, ՀԱԻ

Արևիքի (Մեղրու շրջանի) տեղանունները/գյուղանունները.

աղբյուրագիտական և լեզվական դիտարկումներ

 

10.45 – 11.00                         ՍՐՃԱԴԱԴԱՐ

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Երկրորդ նիստ, 11.00 – 12.30

Նիստավար՝ Տորք Դալալյան 

 

Լևոն Մկրտչյան, ՊԱԹՊՄՊԾ/ՇՀՀԿ

Գագիկ Սարգսյան, ՀԱԻ

Արևիք գավառի ամրոցաշինական համակարգը

 

Համազասպ Աբրահամյան, ՀՊԹ/ՀԱԻ 

Մեղրիի Փոքր Թաղի ճարտարապետությունը

19-20-րդ դարերի հողաշեն ժառանգության համատեքստում

 

Եղիա (Եղիկ) Ճէրէճեան, Լիբանանի խորհրդարանի նախկին երեսփո­խան

Հեղափոխական մեղրեցին.Փարամազ

 

Գևորգ Ստեփանյան, պ.գ.դ., ՊԻ

Աստվածատուր Վաչյանց. նավթարդյունաբերողն ու բարեգործը

 

Իգոր Դորֆման-Լազարև, բ.գ.դ., Ֆրանսիա/Բուլղարիա,   ՍՀԱԼՄԿ

The Moscow Treaty of 1921 and the Cultural Cleansing of Nakhi­che­­van 

 

Համո Սուքիասյան, պ.գ.թ., ՊԻ

Մեղրու գավառի սահմանների ձևավորման

գոր­ծըն­թացը 1922-1929 թթ. 

 

12.30 – 14.00                         ՃԱՇ

ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Երրորդ նիստ, ժ.14.00 – 15.30

Նիստավար՝ Համո Սուքիասյան

 

Քնարիկ Ավետիսյան, ա.գ.թ., ՀԳՊԱ

Մեղրիի և տարածաշրջանի եկեղեցիների նկարազարդման

պատ­կերագրական և ոճական առանձնահատկությունները

 

Աշոտ Մանուչարյան, պ.գ.թ., ՀԱԻ

Լիճքվազի վիմական արձանագրությունները

 

Գայանե Պողոսյան, ա.գ.թ., ԱրվԻ

Մեղրիի Փոքր Թաղի Ս. Հովհաննես եկեղեցու «Ահեղ

Դատաս­տա­ն» որմնանկարի գեղարվեստական

առանձնահատկու­թյուն­ներն ու հորինվածքային զուգահեռները

 

Նաիրա Հայրապետյան, ՊԱԹՊՄՊԾ

Դավիթ Բեկի Պատմության մեջ հիշատակված՝ Մեղրու տարա­ծա­շրջանի

տեղավայրերը և դրանց շուրջ գտնվող հուշարձանները

 

Անի Հարությունյան, միջազգային (քրեական)

  իրավունքի խոր­հր­դատու

Destruction of Armenian heritage as an International

Crime (Examp­les from Goghtn region) 

 

16.00 – 19.00                   Այցելություն Կարճևան գյուղ. ավանդական

հյուրասիրություն, Ծոր ջրվեժ

 

19.30                                    ԸՆԹՐԻՔ              

 

Նոյեմբերի 18, շաբաթ

 

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Առաջին նիստ, 9.00 – 10.45

Նիստավար՝ Սվետլանա Պողոսյան

 

Դմիտրի Բարանով, պ.գ.թ., Ռուսաստան, ՌԱԹ

«Доместикация» территории: культурное наследие  

Нахичевани в нарративах местного азербайджанского населения 

 

Յուլիա Անդրեևա, պ.գ.թ., Գերմանիա, անկախ հետազոտող

Религиозная жизнь армян Гохтна в позднесоветский период 

 

Եվգենյա Գուլյաևա, Ռուսաստան, ՌԱԹ

Календарные праздники и святые места армян  

Гохтна в позднесоветский период 

 

Արսեն Հարությունյան, պ.գ.թ., ՀԱԻ/ՄՄ

Վահրավարի Ավետարանը (1322 թ.) իբրև մեղրեցիների

պաշտամունքի խորհրդանիշ և պատմության սկզբնաղբյուր

 

Արմեն Մանուկյան, բ.գ.թ., ԳԻ

Կարևոր մի սկզբնաղբյուր Շվանիձորի մասին.Նիկոլ Աղբալյանի

«Նամակներ Զանգեզուրի գավառից» ժողովրդագրական նյութի շուրջ

 

Քնարիկ Միրզոյան, ԵԹԿՊԻ

Մեղրեցիների մեջ պահպանված

ազգային-ժողովրդական տոների առանձնահատկությունները

 

10.45 – 11.00                        ՍՐՃԱԴԱԴԱՐ

 

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Երկրորդ նիստ, 11.00 – 12.30

Նիստավար՝ Ռոման Հովսեփյան

 

Հայկանուշ Մեսրոպյան, բ.գ.դ., ԼԻ

Արևիք տարածաշրջանի բույսերի անուններն ըստ Ղևոնդ Ալիշանի

«Սիսական» տեղագրության և դրանց բարբառային համարժեքները 

 

Ռոման Հովսեփյան, կ.գ.թ., ՀԱԻ

Հասմիկ Աբրահամյան, պ.գ.թ., ՀԱԻ

Անուշ Ներսեսյան, կ.գ.թ., ԲԻ

Անի Սարատիկյան, ՀԱԻ

Մեղրիի համար տիպական որոշ վայրի ուտելի բույսեր

և դրանցով պատրաստվող կերակուրներ

 

Անժելա Ամիրխանյան, ՀԱԻ

Մեղրու շրջանի բուսահավաքչական մշակույթը

(ավանդույթ և արդիականություն)

 

Մարինե Խեմչյան, բ.գ.թ., ՀԱԻ

«Կենդանիների հետ ամուսնացած աղջիկները» հեքիաթախմբի

մոտիվների դրսևորումները Մեղրու տարածաշրջանի մի հեքիաթում

 

Տորք Դալալյան, բ.գ.թ., ՀԱԻ

Գևորգ Գյուլումյան, ՀԱԻ

ՀԱԻ արխիվում պահվող՝ Արևիք գավառին վերաբերող

բանահյուսական և ազգագրական նյութերը

 

12.30 – 14.00                       ՃԱՇ

 

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

ՄԵՂՐՈՒ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

 

14.00 – 16.30

Նիստավար՝ Դավիթ Դավթյան

 

Սամվել Մկրտչյան, պ.գ.դ., ՀԱԻ/ԵՊՀ

Սվետլանա Պողոսյան, պ.գ.թ., ՀԱԱՊՊԹ/ՀԱԻ

Մեղրիի շրջանի մշակութային զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդրներն

ու հեռանկարները ըստ 2002 թ.իրականացված հետազոտության 

 

Արման Նալբանդյան, ՊԺԳԿ/ՀԱԻ

Մեղրիի Ս. Հովհաննես վանքի 2016-2020 թթ. 

պեղումների հիմնական արդյունքները

 

Դավիթ Դավթյան, ՀԱԻ

Դավիթ Նահատակյան, ճ.գ.թ., ՃՇՀԱՀ

2021-2023 թթ. իրականացված՝ «Մեղրու տարածաշրջանի

հուշարձանների ուսումնասիրություն» ծրագրի արդյունքները

 

 

17.00 – 19.00                      Այցելություն Վահրավար գյուղ և Կարմիր վանք

 

19.30                                   ԸՆԹՐԻՔ               

 

 

 

 

Նոյեմբերի 19, կիրակի

 

09.00 – 13.00                       Այցելություն Շվանիձոր. ջրանցույց (ուշ միջնադար),

հին գյուղ

 

13.30 – 14.30                       ՃԱՇ

 

15.00                                    Մեկնում Երևան

 

 

Գիտաժողովի զեկուցման տևողությունը՝

  մինչև 15 րոպե,

  հարցերը՝  5 րոպե

Աշխատաժողովի զեկուցման տևողությունը՝

մինչև 30 րոպե,

քննարկումն ու հարցերը՝ 10-15 րոպե


ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

ԵԹԿՊԻ

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

 

ԵՊՀ

Երևանի պետական համալսարան

 

ՀԱԱՊՊԹ

Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի

պատմության թանգարան

 

ՀԳՊԱ

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

 

ՀՀ ԳԱԱ

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների

ազգային ակադեմիա

 

ԱԻ

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

ԱրվԻ

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ

ԲԻ

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության

ինստիտուտ

ԳԻ

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության

ինստիտուտ

ԼԻ

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

ՀԱԻ

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության

ինստիտուտ

ՇՀՀԿ

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական

հետազոտությունների կենտրոն

ՊԻ

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

ՀՊԹ

Հայաստանի պատմության թանգարան

 

ՃՇՀԱՀ

Ճարտարապետության և շինարարության

Հայաստանի ազգային հա­մալսարան

 

ՄՄ

Մաշտոցյան Մատենադարան - Մեսրոպ Մաշտոցի

անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական

ինստիտուտ

 

ՊԱԹՊՄՊԾ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Պատմամշակութային արգելոց-

թանգարանների և պատմական միջավայրի

պահպանության ծառայության

 

ՊԺԳԿ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Պատմամշակութային ժառանգության

գիտահետազոտական կենտրոն

 

ՌԱԹ

Ռուսաստանի ազգագրական թանգարան

 

ՍՀԱԼՄԿ

Սոֆիայի Համալսարանի Արևելյան լեզուների և

մշակույթների կենտրոն

 


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.