Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նյութեր / Մրցույթի արդյունքները
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
Հունվարի 23-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքները

 

Հավելված  

ՀՈՒՖՀՀ տնօրենի  

2023 թ. հունիսի 6-ի թիվ 17 հրամանի

 

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 23-ԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Հ/Հ

ՀԱՅՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  1.

Հայկ Ավետիսյան

Արցախի մեգալիթները

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

  2.

Ազատ Բոզոյան

Գագիկ Դանիելյան

Մարիաննա Շևալիե

Կիլիկյան Հայաստանը Մերձավոր Արևելքի եկեղե­ցաղաքաղաքական փոխհա­րաբերությունների փաստա­թղթերում (վավերագիտության խնդիրներ)

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

  3.

Հակոբ Սիմոնյան

Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն արվեստը (12000-2500 թթ. Ք.ծ.ա.)

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Պատմա­մշա­կու­թային ժառանգության գիտա­հետազոտական կենտոն» ՊՈԱԿ

  4.

Կարինե Բազեյան

1918-1921 թթ. իրողությունները շիրակցիների բանավոր հիշողության մեջ

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագի­տական հետազոտությունների կենտրոն

  5.

Սեյրան Գրիգորյան

Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարի  հայ գրականությունը (Վահան Տերյան, Ավետիս Ահարոնյան)

Երևանի պետական համալսարան

  6.

Հասմիկ Ստեփանյան

Հայատառ թուրքերեն գրականությունը

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

  1.

Լիլիթ Հարությունյան

Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրների հայ համայնքներ. արդի միտումներ և փոխակերպումներ

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

  2.

Աշոտ Մելքոնյան

Երիտասարդ պատմաբանների XLIII գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սիմոն Կրկյաշարյանի ծննդյան 100-ամյակ

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

  3.

Տորք Դալալյան

Արևիք (Մեղրի). պատմամշակութային ժառանգություն և միջմշակութային կապեր

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

  1.

Բենիկ Վարդանյան

Երիտասարդ հնագետների միջազգային ամառային դպրոց

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագի­տական հետազոտությունների կենտրոն

  2.

Լիլիթ Սիմոնյան

Կողբի ամառային դպրոց

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

 

 

Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 4
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 3
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 2
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 1
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի ծրագիր
> Հաշվետվություններ 11
> Հաշվետվություններ 10
> Հաշվետվություններ 9
> Հաշվետվություններ 8
> Հաշվետվություններ 7
> Հաշվետվություններ 6
> Հաշվետվություններ 5
> Հաշվետվություններ 2
> ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ (ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ) գիտաժողովը
> Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր
© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.