Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նյութեր / Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 6
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 5
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 4
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 3
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 2
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 1
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի ծրագիր
> Հաշվետվություններ 11
> Հաշվետվություններ 10
> Հաշվետվություններ 9
> Հաշվետվություններ 8
> Հաշվետվություններ 7
> Հաշվետվություններ 6
> Հաշվետվություններ 5
> Հաշվետվություններ 2
> ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ (ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ) գիտաժողովը
> Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր
© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.