Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նյութեր / Մրցույթի արդյունքները
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
ՀՈՒՖՀՀ-ի կողմից սեպտեմբերի 5-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքները

 

Հավելված

ՀՈՒՖՀՀ տնօրենի  

2023 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 43 հրամանի

 

 

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ  ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ Ս.Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 5-ԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Հ/Հ

ՀԱՅՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

1.

Իգոր Լազարև- Դորֆման

Հու­շար­ձան­ներն ու ինք­նութ­յուն­նե­րը Կով­կա­սում. Ղա­րա­բա­ղը, Նախիջևա­նը և Ադր­բե­ջա­նը ժամանա­կա­կից աշխարհաքաղաքական հակամարտութ­յու­նում

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

2.

Սարգիս Գրիգորյան

Քր­դա­կան գոր­ծոնն ու հայ-քրդա­կան առն­չութ­յուն­նե­րը տարածաշրջանային անվտանգության հա­մա­տեքստում

ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ

Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 4
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 3
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 2
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 1
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի ծրագիր
> Հաշվետվություններ 11
> Հաշվետվություններ 10
> Հաշվետվություններ 9
> Հաշվետվություններ 8
> Հաշվետվություններ 7
> Հաշվետվություններ 6
> Հաշվետվություններ 5
> Հաշվետվություններ 2
> ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ (ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ) գիտաժողովը
> Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր
© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.