Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նյութեր / Մրցույթի արդյունքները
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
Մարտի 3-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքները

 

Հավելված  

ՀՈՒՖՀՀ տնօրենի  

2023 թ. հունիսի 6-ի թիվ 17 հրամանի 

 

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹԵՄԱՏԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 2023 Թ.

ՄԱՐՏԻ 3-ԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Հ/Հ

ՀԱՅՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

ՀԱՅՏԻ ԹԵՄԱ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

1.

Մխիթար Գաբրիելյան

Հայկական խոհանոցի ազգագրություն. բնութագիր, պատումներ, բաղադրիչներ

Երևանի պետական համալսարան

2.

Հրանուշ Խառատյան

Տոնահանդեսը Հայաստանի Հանրապետությունում. Տոնը օրենքում և տոնահանդեսը հասարակությունում

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

 

 

Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 4
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 3
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 2
> Մրցույթի հայտը լրացնելու ուղեցույց 1
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի արդյունքները
> Մրցույթի ծրագիր
> Հաշվետվություններ 11
> Հաշվետվություններ 10
> Հաշվետվություններ 9
> Հաշվետվություններ 8
> Հաշվետվություններ 7
> Հաշվետվություններ 6
> Հաշվետվություններ 5
> Հաշվետվություններ 2
> ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ (ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ) գիտաժողովը
> Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր
© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.